NEST
(New Experience for Survivors of Trauma – 
Nowe Doświadczenie dla Osób Dotkniętych Traumą)

jest programem terapeutycznym dla osób dorosłych, które doświadczyły różnego rodzaju traumatycznych przeżyć takich jak: wykorzystanie, zaniedbanie, przemoc, deprywacja i inne. Straty osobiste, którymi zajmuje się NEST to m.in.  doświadczenie utraty w miarę dobrego dzieciństwa, utraty ciąży (poronienie, martwy płód, aborcja, śmierć okołoporodowa, urodzenie dziecka niepełnosprawnego). Celem terapii jest pomoc w przezwyciężeniu psychologicznych i interpersonalnych konfliktów powstałych na skutek przebytych urazowych doświadczeń, jak również stworzenie warunków, w których osoby dotknięte traumą mogłyby nabywać podstawowe umiejętności życiowe oraz uczyć się bardziej korzystnych sposobów radzenia sobie w sytuacjach stresowych.

Zapraszam serdecznie, jeśli:
– potrzebujesz poczucia bycia wysłuchaną, usłyszanym,
– potrzebujesz lepiej poznać swoje zasoby i praktycznie nimi gospodarować w życiu,
– zmienić jakość swego życia, lepiej widzieć i zaznaczać granice, dbać o asertywność,
– kształtować umiejętność podejmowania decyzji w zgodzie z samym sobą,
– chcesz łatwiej radzić sobie ze stresem,
– uporządkować sprawy rodzinne i popracować nad komunikacją w relacjach, budować zdrowe relacje z ludźmi,
– chcesz na nowo ufać,
– doświadczasz bólu związanego z trudnym doświadczeniem życiowym,
– chcesz nabrać odwagi, aby czerpać, z często niełatwej, historii swojego życia,
– odnaleźć poczucie sensu, radość, wewnętrzną wolność.

Źródło: http://www.nest-terapia.eu/